Spørsmål og svar

Vår visjon er å bidra til å styrke frivilligheten og sosialt engasjement  i Oslo-området. Vi ønsker derfor å støtte prosjekter som kommer allmenheten til gode.

Vi støtter prosjekter som:

- bidrar til at barn og unge opplever mestring og utvikling

- gode nærmiljøtiltak

- tiltak innen klima, miljø og naturvern

-prosjekter som støtter sosialt engasjement for vanskeligstilte

Gavene skal, som hovedregel, gis til frivillige organisasjoner som foreninger, lag, ideelle AS og annen frivillighet.

Prosjektene vi støtter skal fortrinnsvis komme innbyggerne i Oslo-området til gode.

Vi er del av flere lokalmiljø og har, unntaksvis, gitt støtte til prosjekter i blant annet Oslo, Bærum, Asker, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Enebakk, Nordre Follo og Nesodden. 

Sparebankstiftelsen Bien er største eier i Bien Sparebank ASA.  Stiftelsen ble etablert 1.1.2008 som følge av at Sparebanken Bien ble omdannet til aksjesparebank.  Formålet til stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjoner gjennom å utøve langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA, samt å bidra positivt til samfunnet gjennom utdelig av gaver til almennyttige formål.  Sparebankstiftelsen Bien styrker frivillighet og lokalt engasjement, ved å gi deler av overskuddet til Bien Sparebank tilbake til lokalmiljøet i Oslo-området. 

Her kan du lese mer om våre formelle rammer og vedtekter. 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Vi vil gjerne hjelpe deg med å få svar på det du lurer på. Derfor er du velkommen til å sende ditt spørsmål til daglig leder Hege.