Sammen bygger vi et godt nærmiljø

Som aktiv deltaker i utviklingen av nærmiljøet, er Sparebankstiftelsen Bien opptatt av å bygge et lokalsamfunn som er inkluderende for alle innbyggere. Ved å støtte frivilligheten bygger vi sammen et bærekraftig lokalsamfunn.

Hvem ønsker vi å støtte?

Lokalt og sosialt engasjement

Vi støtter prosjekter som gir barn og unge mulighet for mestring og utvikling, gode nærmiljøtiltak, tiltak innen klima, miljø og naturvern og prosjekter som bidrar til sosialt engasjement for vanskeligstilte. Sammen vil vi skape en hverdag som legger til rette for vekst og utvikling for alle innbyggere i vårt lokalsamfunn. 

Foreninger, lag og frivillighet

For å bidra til at barn og unge har trygge rammer og vilkår, ønsker vi å støtte foreninger, lag og annen frivillighet. Vi legger stor vekt på at gavene vi gir, bidrar til allmennytte for innbyggerne i vårt lokalsamfunn.

Oslo og omegn

Vi ønsker å bidra til gode nærmiljøtiltak og gavene vi gir skal fortrinsvis komme innbyggerne i Oslo-området til gode. Vi er del av flere lokalmiljø, og har gitt støtte til prosjekter i blant annet Oslo, Bærum, Asker, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Enebakk, Nordre Follo og Nesodden.

Til allmenn nytte

Vår visjon for den allmennyttige virksomheten er å bidra til å styrke frivillighet og sosialt engasjement. I pakt med våre sparebanktradisjoner ønsker vi å være langsiktige, legge vekt på bærekraft og gjøre dette gjennom åpne prosesser.

Andre viktige forhold

Søknadsfrister

Vi har søknadsfrist 1. september, men behandler også søknader utenfor fristen dersom det er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

Behandling av søknader

Gaveutdelingen er en gang per år med utgangspunkt i søknadsfristen. Søknader som sendes innen den generelle fristen vil normalt få tilbakemelding på sin søknad innen midten av oktober. 

Vi støtter dessverre ikke

- Politiske initiativer

- Enkeltpersoner eller AS

- Midler til drift

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Vi har laget en oversikt over ofte stilte spørsmål, slik at du enkelt finner svar på det du lurer på. 

Spørsmål og svar