Kandidater til generalforsamling i Sparebankstiftelsen Bien

Sparebankstiftelsen Bien deler ut midler til gode formål i Oslo-området. Vil du være med på å støtte gode prosjekter og forvalte formuen?

 

Stiftelsen – som er den største aksjonæren i Bien Sparebank ASA – bidrar økonomisk til allmennyttige formål i Oslo og omegn, som er i tråd med sparebanktradisjonene. I 2023 delte stiftelsen ut ca kr. 3,5 mill. 

Stiftelsens øverste myndighet er generalforsamlingen, som består av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer velges av bankens kunder i osloområdet. 

Vil du være med på å støtte gode prosjekter og forvalte formuen?


Da kan du foreslå deg selv eller andre som kandidat til valget av generalforsamling før den 14. november 2023. Det skal i år velges ett medlem og ett varamedlem. Kravet er at du bor i Oslo eller omegn og har minst kr. 5 000 på konto i Bien Sparebank. 

Valgkomiteen vil utarbeide innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen. 

Valget gjennomføres elektronisk i perioden 1. - 10. desember 2023

Du vil motta en e-post med instruksjoner når valget starter.

Vi hører gjerne fra deg!

Henry Wengstrøm, leder av valgkomitéen; henry@styreplan.no
Hege Solberg, sekretær for valgkomitéen; post@sparebankstiftelsenbien.no