Valg til generalforsamling i

Sparebankstiftelsen Bien 2023

 

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien består av åtte innskytervalgte medlemmer og to varamedlemmer. Etter vedtektenes skal det årlig velges to medlemmer til generalforsamlingen for fire år, og et varamedlem annethvert år, alle for fire år. Stemmeberettigede er kunder som har minst kr 5.000 innestående i Bien Sparebank.

Valget gjennomføres elektronisk med Digital Valg i perioden 6. desember til og med 15. desember. Med Digital Valg benyttes BankID til innlogging. Dette sikrer konfidensialitet og ivaretar personvern.

Vi oppfordrer alle kunder til å bruke sin stemmerett for å velge representanter til stiftelsens øverste organ. Sparebankstiftelsen Bien er største aksjonær i Bien Sparebank ASA og deler i tillegg ut gaver til allmennyttig formål.

Stem her!

https://valg.kantega.no/valg/bien