Hege er daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien

18. september 2023 ønsket vi vår nye daglige leder, Hege Solberg, velkommen! 

Hege kjenner Sparebankstiftelsen Bien og Bien Sparebank godt. Hun har sittet i styret i stiftelsen og i styret i banken i flere år. Hun gleder seg til å bidra til å realisere stiftelsens visjon og formål. Bygge gode lokalmiljø gjennom å styrke frivillighet og sosialt engasjement, som en del av videreføringen av sparebanktradisjoner. Hege har vært involvert i arbeidet med ny logo, nettside og overgang til ny søknadsportal!

 

Jeg er glad for at vi nå kan tilby søkerne våre en enda enklere måte å søke om gaver fra stiftelsen på. Vårt mål er å bidra til å skape gode oppvekstmiljøer, og vi gleder oss til å se de prosjektene vi kan bidra til å realisere, forteller Hege.

Etter mange år med dyktig ledelse og godt utført arbeid for stiftelsen, takker vi av Hans Eid Grøholt som daglig leder.