Sparebankenstiftelsen Biens gaveutdeling 2023

Stiftelsen er glad og tilfreds for at mange søkere har funnet veien inn i den nye søknadsportalen. Det har vært søknader i ulike størrelser og innenfor alle gavekategoriene.

 

Styret ønsker å uttrykke en takk til alle som søker slik at Sparebankstiftelsen Bien får mulighet til å realisere sitt formål og visjon. Det er en glede å kunne bidra til mestring og utvikling for barn og unge, gode nærmiljøtiltak og sosiale engasjement for vanskeligstilte.

Vi ser frem til å motta mange søknader til nye, spennende og almennyttige prosjekter i 2024.